Over Kerk-zijn online

Kerk-zijn online ondersteunt kerken bij het vergroten van hun online zichtbaarheid. Hoe kunnen zij hun website en sociale media goed en effectief inzetten?

Wat doen we?
Kerk-zijn online organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor o.a. webmasters, communicatievrijwilligers en kerkenraadsleden. Doel ervan is om hun kennis over online zichtbaarheid van hun kerk te vergroten en hen te ondersteunen bij het concreet toepassen van die kennis. In mei en juni 2016 vond een mooie serie inspiratieavonden plaats. Lees daar hier meer over.

Gastspreker tijdens de inspiratieavonden 2016, Eric van den Berg (2de van links) en de workshopleiders (v.l.n.r.) ds. Lennart Aangeenbrug, Christian Harwig en Gerald Werkman.

Online community
Kerk-zijn online bouwt ook aan een online community via onze website, TwitterFacebook-pagina en Facebook-groep. Geïnteresseerden in het thema kunnen elkaar virtueel ontmoeten, kennis delen en vragen stellen.

Kerken vinden online zichtbaar zijn moeilijk
Dat kerken serieus aandacht besteden aan hun online zichtbaarheid is belangrijk, vinden wij. Kerken zelf vinden het moeilijk om daar goed en structureel invulling aan te geven. Veel kerken willen het echter wel graag, en terecht. Want:

  • Online aanwezigheid, via website en sociale media, biedt kerken mooie kansen.
  • Kerk-zijn online is niet moeilijk maar juist makkelijker dan we denken.
  • Investeren in goede online communicatie komt de samenhang binnen de eigen gemeente ten goede.
  • Aansprekende online presentie van kerken biedt kansen voor missionair werk.

Nieuwsbrief Kerk-zijn online
Interesse in het thema kerken en presentie online? Geef u op voor onze nieuwsbrief.