beamteams

Tips en adviezen voor beamteams in de kerk

Een beamer is bijna niet meer weg te denken uit de kerk. Het is dan ook een mooi visueel middel dat de boodschap kan versterken. Maar hoe doe je dat goed? We vragen het aan Christiaan Heidema (opkijken.nl) die beamworkshops geeft aan kerken.

Wat versta je precies onder ‘beamteams’?

‘Beamteams zijn teams binnen kerken die verantwoordelijk zijn voor de bediening van beamer en het voorbereiden van het te projecteren materiaal (liedteksten, bijbelteksten, liturgie, mededelingen etc.). Veelal maken beamteams deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het gehele multimedia-gebeuren in een kerkdienst, zoals ook op het opnemen en uitzenden van kerkdiensten.

De nadruk ligt op alles wat met de beamer te maken heeft, maar we kleuren ook wel eens buiten de lijntjes. Bijvoorbeeld als het gaat over licenties nemen we ook het live-uitzenden van kerkdiensten mee en op de beamteamdag verzorgen we ook een workshop over cameratechniek.’

Waarom is het belangrijk om het beamen goed te doen en hier als kerk in te investeren?

‘De keuze om een beamer tijdens kerkdiensten te gebruiken, is één die door een kerk zelf gemaakt moet worden. En dat geldt ook voor de keuze welke rol de beamer in de kerkdienst moet vervullen. Wat je als gemeente ook besluit, het is goed om te beseffen dat kerkdiensten er zijn om als gemeente God de eer te geven die Hem toekomt en dat zelfs het gebruik van een beamer daar invloed op kan hebben.

In positieve zin, omdat je met een beamer een goede visuele ondersteuning kan bieden aan de boodschap die verkondigd wordt. Maar ook in negatieve zin. Als de techniek niet of niet goed werkt of het beamteam niet goed weet wat ze aan het doen is, kan dat afleiden van waar het werkelijk om gaat. Voor beide invloeden is een investering gerechtvaardigd. Wij willen beamteams daarom graag ondersteunen met praktische tips en handreikingen.’

Op zaterdag 9 februari 2019 organiseren jullie een workshopdag speciaal voor beamteams van kerken. Wat kunnen bezoekers verwachten?

‘We hebben geprobeerd om een gevarieerd en praktisch programma op te zetten voor alle leden van beamteams: zowel beginners als gevorderden, maar ook coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hulpmiddelen voor beamteams. De workshopleiders zijn mensen die zelf ook actief bezig zijn als beamteamlid en die graag hun ervaringen willen delen met anderen.’

Heb je nog een tip voor beamteamleden?

‘Wat mij betreft is beamer een afkorting voor de volgende aspecten waar een beamteam zich bewust van moet zijn:

  • Boodschap centraal: de kern van de kerkdiensten, we ontmoeten God en elkaar en zijn er om God te dienen;
  • Eenvoud: keep it simple om de boodschap centraal te houden;
  • Afstemming: zorg dat je als beamer weet wat er in de dienst gaat gebeuren en zorg dat alles is afgestemd met iedereen die een rol vervult voor, tijdens en na dienst;
  • Mee(be)leven: maak onderdeel uit van de kerkdienst en anticipeer op wat er gebeurt;
  • Evaluatie: sta open voor feedback, doe er wat mee en koppel het terug;
  • Regelen: zorg dat je alles geregeld hebt, van de bekabeling tot licenties, van software tot aan bemensing.

Wil je meer weten over de beamteamdag, of wil je je aanmelden, klik hier .