Evangelie

Hoe geef je als kerk online het evangelie door? Een paar handige tips!

Door als kerk je communicatie op orde te hebben, kunnen mensen je vinden – zowel online als offline. Maar hoe geef je nu in de praktijk zo goed mogelijk online het evangelie door? We geven een paar handreikingen.

De kracht van een persoonlijk verhaal

1. Deel persoonlijke verhalen. In de huidige tijd verschuift de aandacht van het instituut kerk sterk naar de persoon van de gelovige. Daar kun je van alles van vinden, maar het is goed om er rekening mee te houden in je communicatie.

Veel kerken gebruiken hun website en sociale media om activiteiten aan te kondigen. En dat is ook prima. Maar mensen zijn ook altijd op zoek naar het gezicht achter de kerk. Naar waar het verhaal van God het hart raakt. Zet daarom op je website ook een persoonlijk verhaal. Dat kan de introductie van je predikant zijn. Het kan ook een filmpje zijn van een getuigenis in een belijdenisdienst.

Wees zorgvuldig in contact

2. Leg relaties. Via sociale media is het voor mensen gemakkelijk om direct te reageren. Zorg dat degene die sociale media beheert ook communicatief vaardig is en mensen op de juiste toon antwoord geeft. Zorg dat op de website in elk geval de gegevens van predikant en/of een ander gemeentelid te vinden zijn bij wie mensen de vragen mogen stellen. En zorg dat mensen binnen 24 uur een reactie ontvangen.

Geen Tale Kanaäns…

3. Denk bij alles wat je online doet ook aan niet-gelovigen. Dat heeft invloed op je taalgebruik. Kan een niet-gelovige ook begrijpen wat je zegt? Een klein voorbeeld: stel jezelf niet voor als Chr. Geref. Kerk, maar schrijf het voluit. Of gebruik, zoals steeds meer gemeenten, in je communicatie de naam van het kerkgebouw. Zo krijg je een herkenbaar gezicht. Een voorbeeld van een dergelijke site is: de CGKV van Nijmegen.

In dit blog vind je meer handreikingen over hoe je als kerk op missionaire wijze online aanwezig kunt zijn: Gastblog: Evangelisatie via internet, kan dat wel?

Aansprekende filmpjes

4. Wees zorgvuldig met delen van evangelisatiecontent. Het is heel makkelijk om als kerk elke keer gloedvolle oproepen om Jezus aan te nemen op Facebook te plaatsen. Het zal in de praktijk eerder afkeer oproepen dan geloof. Denk daarom goed na over wat je wel en niet plaatst als evangelisatiecontent.

Goede voorbeelden zijn filmpjes rond de grote christelijke feesten waarin op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd wat het feest betekent. Laagdrempelig, informatief en met een kloppend hart voor Christus. Rondom christelijke feestdagen zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar de betekenis van zo’n feest. Een mooi moment om iets te delen. Een goed voorbeeld is het gloedvolle getuigenis van Justin Welby (aartsbisschop van Canterbury) rondom Pasen 2017.

Je leven is het getuigenis

5. Wees je bewust van de missionaire kracht die uitgaat van je persoonlijke leven. In een tijd waarin personen belangrijker zijn dan het instituut liggen de kansen op missionair terrein vooral in je eigen persoonlijk leven. Als pastor, maar ook als gemeentelid, is het mooi om online gewoon te laten zien wie je bent als christen.

Stel, je bent predikant, dan is het natuurlijk prima om je preektekst alvast te delen op Facebook. Maar als dat het enige is wat je doet, zal het effect niet zo groot zijn. Deel je iets van het evangelie wat je persoonlijk raakt dan zal dat mensen eerder aanspreken. Maar laat ook gewoon zien wie je bent en wat je doet. Hoe het christen-zijn in het dagelijks leven er uit ziet. Wat je met je kinderen doet. En hoe je faalt.

Datzelfde geldt ook voor gewone gelovigen. Nog meer dan predikanten zullen zij ook online in hun netwerk niet-gelovigen hebben. Het is goed om je er van bewust te zijn dat je ook online een uithangbord van Christus bent. En dat hoe je present bent het verschil kan maken in het leven van andere mensen.


Bovenstaande tekst komt uit de brochure Kerk-zijn online (uitgave deputaten Kerk & Media van de CGK, 2018). Je kunt de brochure tegen een kleine vergoeding aanvragen via: e.vanderlinde@ckg.nl of via CGK, postbus 334, 3900 AH Veenendaal.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Gastblog: Bijbellezen via een app. Wat zijn de voor- en nadelen?

Heel veel mensen lezen Gods Woord tegenwoordig niet (alleen) meer in een gedrukte Bijbel, maar (ook) via een app op hun smartphone. Is dat niet een geweldige zegen?  

Tien jaar geleden, in 2008, werd de Bijbel-app YouVersion gelanceerd. Het werd direct een groot succes. Andere Bijbel-apps volgden. De app YouVersion maakte onderdeel uit van de eerste 200 apps die beschikbaar kwamen in de app-store van Apple. Christ Church die de app ontwikkelde was er dus vroeg bij. YouVersion is gratis te downloaden, laat geen reclames zien en biedt 1741 Bijbelversies in 1134 talen. De app is in tien jaar tijd meer dan 332 miljoen keer gedownload. Over Bijbelverspreiding gesproken! 

De Bijbel altijd bij je

Of je het nu fijn vindt of niet, we gaan de wereld om ons heen steeds meer aansturen via apps. Apps zijn applicaties: toepassingen van technische mogelijkheden. Het is een zegen dat bij allerlei toepassingen ook de Bijbel een plaats heeft. Onderweg kun je de app openen, in bus of trein, of naar een audio-Bijbel luisteren in de auto. Vergeet je dat, dan is er de dagtekst die je als melding ontvangt en je toch even stilzet bij een tekst uit de Bijbel. 

Een sociaal netwerk voor bijbellezers

Bij YouVersion kun je gemakkelijk samen de Bijbel lezen. YouVersion heeft een soort sociaal netwerk ontwikkeld, net zoals bijvoorbeeld Facebook, maar dan met andere Bijbellezers. Je kunt zo samen een Bijbelboek doornemen. Of een leesplan doorwerken, want YouVersion biedt ook op thema verschillende leesplannen. 

Dikke concordantie

Het was al een zegen dat Bijbel-apps een zoekfunctie hadden waardoor je in een mum van tijd wist waar in de Bijbel een bepaald woord staat. Je hebt zo niet alleen de Bijbel altijd bij de hand, maar ook de concordantie. Ik kijk nog wel eens met een (zeker niet meewarige, integendeel!) glimlach naar de dikke concordantie van Abraham Trommius. Hij had het eens moeten weten…

Allerlei bijbelvertalingen in je binnenzak

Niet alleen voor christenen zijn Bijbel-apps van belang. In de multiculturele kerk is de app Bible.is zeer nuttig. Deze app biedt bijna ontelbaar veel vertalingen. Je hoeft geen Syrische Bijbel in de kerk hebben liggen, of een Bijbel in een van de voor ons minder bekende Afrikaanse of Aziatische talen: die zitten allemaal al in de binnenzak van je colbert. 

Bijbel-apps hebben ook een groot missionair belang. Als je spreekt met niet-gelovigen over de waarde van een zoektocht naar zin en waarheid, naar God en naar Jezus Christus, dan is het een geweldige zegen als je hen kunt aanbevelen direct even gratis YouVersion te downloaden. Dat is toch gemakkelijker dan een gedrukte Bijbel uit de tas halen om die aan te bieden. 

Geen oplossing voor gebrek aan discipline

Het is het goed om te bedenken dat gemak en gemakzucht niet ver bij elkaar vandaan liggen. Bijbellezen is door de Bijbel-app gemakkelijker (en leuker?) geworden. Maar wie enthousiast een Bijbel-app op zijn smartphone zet, omdat hij of zij denkt dat nu het Bijbellezen een stuk beter zal gaan, loopt gemakkelijk een teleurstelling op. Een Bijbel-app is niet de oplossing voor gebrek aan discipline of vreugde in het lezen en onderzoeken van Gods Woord. 

Allerlei apps die op aandacht vragen

De Bijbel-app is altijd met een tik van een vinger te openen en je hoeft niet eens te bedenken waar je gebleven was. Maar de Bijbel-app staat wel te midden van het gedrang van allerlei apps die om aandacht vragen. Is het niet wijzer tijd apart te zetten voor de omgang met God en de mobiele telefoon echt aan de kant te doen? 

Gevoel van samenhang

Een gedrukte Bijbel wordt na enige tijd echt eigen. Je weet waar bepaalde teksten staan op de bladzijde en zo kun je die gemakkelijk terugvinden. Ook zie je tijdens het lezen duidelijk waar je in de Bijbel bezig bent en dat maakt toch uit voor het verstaan van wat je leest. Het geeft je gevoel voor de volgorde en samenhang van de Bijbelboeken. Dit besef heb je niet snel als je de Bijbel in de app leest. 

App en kerkdienst

Uit cijfers van YouVersion blijkt dat de app verreweg het meest op zondagochtend gebruikt wordt, in de kerkdienst dus. Het is prachtig als je tijdens de preek iets snel in de Bijbel-app kunt opzoeken. Maar hoe voorkom je dat je afgeleid wordt, juist als de ontmoeting met de levende God, plaatsheeft? Ik denk dat het nadenken over deze vragen ertoe moet leiden het gebruik van een eigen, gedrukte Bijbel op waarde te schatten, zeker in de kerkdienst. 


Dit artikel is geschreven door Ds. A. Th. van Olst, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Antwerpen-Deurne, en stond in de zomer van 2018 in De Wekker. Met toestemming van de auteur hebben we het verhaal voor kerkzijnonline.nl bewerkt en ingekort. 

evangeliseren via internet

Gastblog: Evangelisatie via internet, kan dat wel?

Het is een belangrijke vraag waar ook menige kerk mee worstelt: Is evangelisatie via internet mogelijk? En zo ja, hoe doe je dat? We vroegen het aan Martien van den Helder, teamleider van ikzoekgod.nl (onderdeel van stichting Agape).

Evangeliseren via internet? Ja, dat is zeker mogelijk! Maar er zijn natuurlijk wel een aantal aandachtspunten die je voor ogen moet houden als je online wilt evangeliseren. Ikzelf spreek liever over het brengen van goed nieuws, dan over evangeliseren. Daarmee tip ik gelijk al een eerste aandachtspunt aan en dat is dat je moet aansluiten bij de leefwereld van de mensen die je wilt bereiken. De mensheid is nu eenmaal niet onder te verdelen in christenen en nog-niet-christenen.

Verschillende vragen, verschillende antwoorden

Als we om ons heen kijken, dan zien we enorm veel nood bij mensen. Zowel bij christenen als nog-niet-christenen. Allerlei thema’s en vragen waar mensen mee rondlopen: depressie, relatieproblemen, geen werk, financiële problemen, gezondheidsproblemen, zelfdoding, euthanasie, eenzaamheid, en noem maar op. Deze mensen gaan op zoek naar een oplossing voor hun probleem en dat doen ze veelal via internet. Het zal duidelijk zijn dat al deze mensen verschillende vragen hebben en dus ook verschillende ‘antwoorden’ nodig hebben.

Niet gelijk over God beginnen, maar eerst luisteren

Het eerste belangrijke is om naast iemand te gaan staan en te luisteren. Pas als je weet wat er aan de hand is, kun je iets zinnigs zeggen. Dan is het vaak zo dat we niet gelijk met God moeten beginnen. Het is nu eenmaal niet zo dat als mensen in God gaan geloven, dat dan hun problemen gelijk opgelost zijn. Je zult ook vaak tot de ontdekking komen (helaas) dat mensen beschadigd zijn door een kerk of christenen. Die ervaring koppelen ze dan gelijk ook aan God.

Gewoon Nederlands

Een ander aandachtspunt is dat we gewoon Nederlands moeten praten (schrijven). Wij kunnen nogal eens bezig zijn met vaktermen (lees christelijke taal) die de ander gewoon niet begrijpt. Dat vergt oefening, maar is zeker te leren.

Vraaggestuurd coachen

Als je dan online met mensen in gesprek komt en ze stellen vragen, of ze komen met hun nood, ga dan niet gelijk antwoorden geven, of uitspraken doen als ‘ik begrijp wat je zegt’ of ‘ik kan me goed voorstellen hoe je je voelt’. Dat kunnen we helemaal niet. En direct uitleg geven zonder eerst te luisteren werkt ook niet. Daarom hanteren wij de methode van vraaggestuurd coachen. Dat is luisteren, vragen stellen, opnieuw luisteren (zo vaak als nodig is) en dan kunnen we pas proberen iets uit te leggen.

Laat mensen zelf ontdekken

Leg uit op een manier die mensen stimuleert om zelf dingen te gaan ontdekken. Dus laat ze zelf iets lezen of opzoeken. Als je een bijbeltekst wilt gebruiken, vertel dan waar ze het kunnen vinden. Ga niet de hele bijbeltekst uitschrijven, maar geef een link naar een online bijbel, en stel er een vraag bij wat zij ervan vinden. Als je de tekstverwijzing geeft doe dat niet op ‘onze’ manier (Joh. 3:16-18), maar schrijf het volledig uit: Johannes hoofdstuk 3 en dan de regels 16 tot en met 18.

Hoe maak je een toegankelijke website?

Als je als kerk een website maakt dan is het moeilijk om die voor verschillende doelgroepen te maken. Wil je de website toegankelijk laten zijn voor mensen die op zoek zijn, dan betekent het dat je rekening moet houden met het taalgebruik. ‘Christelijke taal’ wordt vaak niet goed begrepen, dus gebruik gewoon Nederlands.

Relevante informatie

Een tweede aandachtspunt is dat op de homepage de relevante informatie zichtbaar moet zijn die een zoeker kan helpen. Deze informatie moet dan niet achter knoppen of links verborgen zitten:

  • Het adres waar de samenkomsten zijn
  • Het tijdstip van de samenkomst(en)
  • Een routebeschrijving naar het gebouw, zowel voor auto als openbaar vervoer
  • Het contactadres met e-mail en telefoonnummer

Maak het niet mooier dan het is

Daarnaast kan er op de website kort iets worden verteld over de gemeente. Wees daarin eerlijk en maak het niet mooier dan de werkelijkheid is. Ook een activiteitenkalender, een mogelijkheid om preken na te luisteren (niet de hele samenkomsten dus) en een link om elke zondag live mee te kunnen luisteren, zijn een must.

Een dynamische website

Wil je bezoekers op de website krijgen, dan moet de website dynamisch zijn. Dat wil zeggen: er moet geregeld nieuwe content geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld een blog. Daarnaast is SEO (zoekmachine optimalisatie) ook heel belangrijk. Een statische website is voor Google niet interessant en zal nooit hoog in de ranking komen. Je kunt de website dan alleen bekend maken door publicaties in kranten, wijkbladen en mondeling doorgeven.

Er is nog veel meer te zeggen dan de ruimte in deze blog. Maar hopelijk zijn deze tips al nuttig om aan de slag te gaan.


Dit blog is geschreven door Martien van den Helder, Teamleider van IkzoekGod.nl, onderdeel van Stichting Agapè.

Regelmatig vind je op kerkzijnonline inspirerende voorbeelden hoe kerken bezig zijn met online communicatie. Geen blog missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

kerkwijzer

Online gevonden willen worden als kerk? Check kerkwijzer.nl!

Sinds een week of twee is die in de lucht: de site kerkwijzer.nl waarop je jouw kerk kunt aanmelden. Het idee is dat je kunt zoeken naar een kerk die bij jou past. Waarom een kerkwijzer en hoe werkt het?

De kerkwijzer is een online platform waarop je kerken kunt zoeken. Je vindt er niet alleen de naam en het adres van de kerk, maar kunt ook op karakteristieken zoeken, zoals: hoe is de sfeer, welke muziek is er en is de kerk rolstoeltoegankelijk?

Waarom een kerkwijzer?

Elke kerk heeft wel een website tegenwoordig, waarom dan een kerkwijzer? Reinier Sonneveld, die als voorzitter betrokken is bij kerkwijzer.nl, legt uit: ‘De belangrijkste reden is dat we kerken vindbaarder willen maken. Hoe weet je welke kerk bij je past? Dat blijkt voor veel mensen ingewikkeld om te vinden. Kerkwijzer moet dat vergemakkelijken, zodat er meer en tevredener mensen meedoen aan kerken. We denken trouwens ook dat kerken hierdoor meer gaan nadenken over hoe zij functioneren, hoe zij worden ervaren en hoe zij zich presenteren. Hierbij zit ook een visie voor de toekomst: kerken worden steeds minder wijkgebonden. Mensen kiezen steeds meer hun geloofsgemeenschap op andere kwaliteiten dan alleen dat een kerk dichtbij is. Ook zullen er steeds meer huiskerkjes komen, die al helemaal lastig zijn te vinden. Kerkwijzer voorziet in die trend.’

Voor wie is de kerkwijzer?

Voor wie is kerkwijzer bedoeld? Reinier: ‘Wij denken bijvoorbeeld aan mensen op zoek naar zingeving en daarvoor een kerk overwegen (zgn. ‘zoekers’); christenen die verhuizen; christelijke expats; christelijke immigranten; christelijke vakantiegangers die ‘s zondags naar een geschikte dienst willen; christenen die nieuwsgierig zijn naar kerkelijke activiteiten buiten hun eigen kerkgemeenschap; christenen die ontevreden zijn met hun huidige kerkgemeenschap; christenen die nog geen onderdeel zijn van een kerk (de zgn. ‘kerklozen’); diverse minderheidsgroepen (gehandicapten, homoseksuelen, senioren, jongeren) die het relatief moeilijk vinden om een passende kerk te vinden.’

Hoe werkt de kerkwijzer?

Als je gaat zoeken op kerkwijzer.nl is er een grote kans dat ‘jouw’ kerk nog niet te vinden is. De database is namelijk niet ‘af’. Het idee achter kerkwijzer is dat je zelf kerken aanmeldt. Reinier licht toe : ‘We hebben er bewust voor gekozen dat de ‘crowd’ alle gegevens kan invullen. Zo werken sites als Wikipedia bijvoorbeeld ook, en met groot succes. We hebben hier twee redenen voor: als de ‘crowd’ de database kan vullen, gaat het veel sneller dan als het via stuurgroepen en kerkenraden moet. Maar ook: het lijkt ons fair dat kerkgangers zelf kunnen invullen hoe een kerk in elkaar zit.’

Zelf kiezen?

En dan een kritische noot: Je kiest een kerk toch niet op eigen voorkeur? Ben je niet geroepen door de kerk waarin je geboren bent? Reinier: ‘Die gedachte vind je niet direct terug in de Bijbel, maar wel veel in de traditie en dienen we daarom serieus te nemen. We denken dat meer manieren zijn waarop je ‘geroepen’ kunt worden door een kerk. Sowieso zijn niet alle christenen geboren in een kerk, kan een familie lid zijn van diverse kerken, ook door de tijd heen, en zijn er meer kerkgemeenschappen in je buurt. Eigen voorkeuren kunnen ook een weg zijn waarop God roept. God werkt met mensen, de kerk kan niet altijd bepalen wat het beste is voor de mensen.’

Initatiefnemers van kerkwijzer.nl zijn Christiaan Verwijs (o.a. webdeveloper), Roald Schaap (o.a. vormgever), Reinier Sonneveld (o.a. schrijver) en Johan Slagboom (o.a. IT-expert). 

update

Kerkzijnonline.nl is vernieuwd en biedt nog meer praktische tips en informatieve blogs 

Hoe ben je als kerk online aanwezig? Hoe zet je sociale media in als geloofsgemeenschap? Waar moet je op letten bij het beheer van een kerkelijke website? Het zijn een paar voorbeelden van vragen die aan bod komen op de vernieuwde site van kerkzijnonline.nl. 

Sinds een paar jaar vind je op kerkzijnonline.nl praktische tips en adviezen over hoe je als kerken op een goede manier online zichtbaar kunt zijn. Om kerken nog beter van dienst te zijn, is de website vernieuwd. Zo is er meer ruimte gekomen voor actuele informatieve blogs. Ook vind je er best-practice verhalen, waarin kerkelijke vrijwilligers uit diverse kerken vertellen over hoe zij de online communicatie inzetten. Daarnaast komt er meer ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring via de online community.

Laagdrempelig en praktisch

Natuurlijk is elke kerk anders, maar voor de meeste kerken geldt wel dat de communicatie door vrijwilligers wordt gedaan. En die vrijwiligers zijn vaak beperkt in hun tijd en hebben ook niet altijd een professionele achtergrond in communicatie of webredactie. Daarom is voor kerkzijnonline.nl het uitgangspunt altijd geweest om laagdrempelige en praktische adviezen te geven. Bovendien is het advies gratis. 

Erjan van der Linde van kerk-zijn online vertelt: ‘De kerk heeft een belangrijke boodschap. Dat beperkt zich niet alleen tot de kansel. Online, via het internet en sociale media, zijn er heel veel kansen bijgekomen. Zo kun je via social media en apps het contact met gemeenteleden beter onderhouden. Maar ook kun je mensen bereiken die niet zondags in de kerkbanken zitten. Veel kerken zien die kansen, maar het ontbreekt ze aan tijd of kennis om deze kansen te benutten. Met kerk-zijn online willen we dienstbaar zijn aan deze kerken en hen helpen online beter zichtbaar te zijn.’

Inspiratieavonden najaar 2018

Naast de website en de online community, staan er voor najaar 2018 weer  inspiratieavonden gepland. Er komen bezielende workshops over welke online mogelijkheden je hebt als kerk en gaan hierover met elkaar in gesprek.

Kerk-zijn online is een initiatief van Deputaten Kerk en Media van de Christelijke Gereformeerde Kerken en wordt mede gedragen door het Deputaatschap Administratieve ondersteuning van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.