Evangelie

Hoe geef je als kerk online het evangelie door? Een paar handige tips!

Door als kerk je communicatie op orde te hebben, kunnen mensen je vinden – zowel online als offline. Maar hoe geef je nu in de praktijk zo goed mogelijk online het evangelie door? We geven een paar handreikingen.

De kracht van een persoonlijk verhaal

1. Deel persoonlijke verhalen. In de huidige tijd verschuift de aandacht van het instituut kerk sterk naar de persoon van de gelovige. Daar kun je van alles van vinden, maar het is goed om er rekening mee te houden in je communicatie.

Veel kerken gebruiken hun website en sociale media om activiteiten aan te kondigen. En dat is ook prima. Maar mensen zijn ook altijd op zoek naar het gezicht achter de kerk. Naar waar het verhaal van God het hart raakt. Zet daarom op je website ook een persoonlijk verhaal. Dat kan de introductie van je predikant zijn. Het kan ook een filmpje zijn van een getuigenis in een belijdenisdienst.

Wees zorgvuldig in contact

2. Leg relaties. Via sociale media is het voor mensen gemakkelijk om direct te reageren. Zorg dat degene die sociale media beheert ook communicatief vaardig is en mensen op de juiste toon antwoord geeft. Zorg dat op de website in elk geval de gegevens van predikant en/of een ander gemeentelid te vinden zijn bij wie mensen de vragen mogen stellen. En zorg dat mensen binnen 24 uur een reactie ontvangen.

Geen Tale Kanaäns…

3. Denk bij alles wat je online doet ook aan niet-gelovigen. Dat heeft invloed op je taalgebruik. Kan een niet-gelovige ook begrijpen wat je zegt? Een klein voorbeeld: stel jezelf niet voor als Chr. Geref. Kerk, maar schrijf het voluit. Of gebruik, zoals steeds meer gemeenten, in je communicatie de naam van het kerkgebouw. Zo krijg je een herkenbaar gezicht. Een voorbeeld van een dergelijke site is: de CGKV van Nijmegen.

In dit blog vind je meer handreikingen over hoe je als kerk op missionaire wijze online aanwezig kunt zijn: Gastblog: Evangelisatie via internet, kan dat wel?

Aansprekende filmpjes

4. Wees zorgvuldig met delen van evangelisatiecontent. Het is heel makkelijk om als kerk elke keer gloedvolle oproepen om Jezus aan te nemen op Facebook te plaatsen. Het zal in de praktijk eerder afkeer oproepen dan geloof. Denk daarom goed na over wat je wel en niet plaatst als evangelisatiecontent.

Goede voorbeelden zijn filmpjes rond de grote christelijke feesten waarin op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd wat het feest betekent. Laagdrempelig, informatief en met een kloppend hart voor Christus. Rondom christelijke feestdagen zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar de betekenis van zo’n feest. Een mooi moment om iets te delen. Een goed voorbeeld is het gloedvolle getuigenis van Justin Welby (aartsbisschop van Canterbury) rondom Pasen 2017.

Je leven is het getuigenis

5. Wees je bewust van de missionaire kracht die uitgaat van je persoonlijke leven. In een tijd waarin personen belangrijker zijn dan het instituut liggen de kansen op missionair terrein vooral in je eigen persoonlijk leven. Als pastor, maar ook als gemeentelid, is het mooi om online gewoon te laten zien wie je bent als christen.

Stel, je bent predikant, dan is het natuurlijk prima om je preektekst alvast te delen op Facebook. Maar als dat het enige is wat je doet, zal het effect niet zo groot zijn. Deel je iets van het evangelie wat je persoonlijk raakt dan zal dat mensen eerder aanspreken. Maar laat ook gewoon zien wie je bent en wat je doet. Hoe het christen-zijn in het dagelijks leven er uit ziet. Wat je met je kinderen doet. En hoe je faalt.

Datzelfde geldt ook voor gewone gelovigen. Nog meer dan predikanten zullen zij ook online in hun netwerk niet-gelovigen hebben. Het is goed om je er van bewust te zijn dat je ook online een uithangbord van Christus bent. En dat hoe je present bent het verschil kan maken in het leven van andere mensen.


Bovenstaande tekst komt uit de brochure Kerk-zijn online (uitgave deputaten Kerk & Media van de CGK, 2018). Je kunt de brochure tegen een kleine vergoeding aanvragen via: e.vanderlinde@ckg.nl of via CGK, postbus 334, 3900 AH Veenendaal.

Photo by Aaron Burden on Unsplash