Kerk-zijn online is ontstaan vanuit een initiatief van een gezamenlijke werkgroep ‘Kerk en Media’ van de CGK-, GKv- en NGK-kerken en wordt nu gecoördineerd door Stichting LPB media in Zwolle.

Voor wie?

Kerk-zijn online is voor iedereen die zijn of haar kerk beter online zichtbaar wil maken, zoals:

  • Webmasters van kerkwebsites
  • Techneuten (cameramensen, geluidsmensen en presentatie via beamers)
  • Beheerders van sociale media
  • Kerkenraadsleden, inclusief predikanten
  • Gemeenteleden met vakkundige kennis van (online) communicatie
  • Redactieleden van het gemeenteblad en/of de zondagse nieuwsbrief

Activiteiten

Op kerkzijnonline.nl geven we gratis tips en advies op het gebied van Techniek & Beheer, Communicatiebeleid, Sociale Media en Evangelie & Internet. Ook publiceren we regelmatig inhoudelijke blogs met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Kerk-zijn online organiseert daarnaast regelmatig webinars en inspiratieavonden voor o.a. webmasters, communicatievrijwilligers en kerkenraadsleden. Doel ervan is om hun kennis over online zichtbaarheid van hun kerk te vergroten en hen te ondersteunen bij het concreet toepassen van die kennis.

Kerk-zijn online bouwt ook aan een online community via onze website, Twitter en Facebook-pagina. Geïnteresseerden in het thema kunnen elkaar virtueel ontmoeten, kennis delen en vragen stellen.

Op goede manier online aanwezig zijn is mogelijk voor elke kerk

Dat kerken serieus aandacht besteden aan hun online zichtbaarheid is belangrijk, vinden wij. Kerken zelf vinden het moeilijk om daar goed en structureel invulling aan te geven. Veel kerken willen het echter wel graag, en terecht. Want:

  • Online aanwezigheid, via website en sociale media, biedt kerken mooie kansen.
  • Kerk-zijn online is niet moeilijk maar juist makkelijker dan we denken.
  • Investeren in goede online communicatie komt de samenhang binnen de eigen gemeente ten goede.
  • Aansprekende online presentie van kerken biedt kansen voor missionair werk.

Mis niets, meld je aan voor onze nieuwsbrief

Interesse in het thema kerken en presentie online? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.