Berichten

livestream

Waar moet je aan denken als je een kerkdienst uitzendt via livestream?

We leven in een beeldcultuur. Waar voorheen de kerktelefoon een goed middel was voor mensen die vanwege ziekte of leeftijd de kerkdienst niet bij konden wonen, geven steeds meer mensen de voorkeur aan geluid èn beeld. Het aantal kerken dat diensten in beeld uitzendt via livestream groeit.

Geschat wordt dat in Nederland meer dan 2000 kerken het geluid van hun kerkdiensten uitzenden via internet en meer dan 250 kerken zowel beeld als geluid uitzenden (livestream). Vooral het aantal kerken met beelduitzendingen groeit jaarlijks. 

Waar moet je aan denken bij livestream?

Waar moet je aan denken als je kerk diensten in beeld en geluid uit (livestream) wilt gaan zenden?

 1. Kosten. Kerken die via internet mensen van buiten willen bereiken, zullen meer moeten investeren. In camera’s, beeldmixers, regiemogelijkheden en belichting en ook musici en andere “performers” in de dienst. Een prijsindicatie voor welke technische investering nodig is: Een minimale SD oplossing is beschikbaar voor ca. € 7.500. Voor een praktische HD oplossing die ook geschikt is voor de lokale omroep moet je al gauw rekenen op ca. € 25.000. 
 2. Bemensing technisch team. Zorg er voor dat die taak niet op de schouders van 1 of 2 mensen komt te liggen. Zorg voor een team, waar de opgedane ervaringen met elkaar worden gedeeld en waar ook aan de opleiding van nieuwe teamleden wordt gewerkt.
 3. Nazorg. Geef kijkers de mogelijkheid om te reageren. Dit kan bijvoorbeeld door in beeld te verwijzen naar een heldere website met goede contactmogelijkheden. Het vermelden van een telefoonnummer raden we af. Want het betekent dat er na iedere dienst iemand klaar moet zitten die bovendien ook nog lang daarna nog benaderd kan worden.
 4. Pas boodschap aan op doelgroep. Wees bewust van aanpassing van kerkdienst op de hoorder/kijker. Wat is de boodschap en hoe breng je die over op niet-betrokken kerkleden en toevallige ‘zappers’. Dit kost tijd en investering om de kerkdiensten zo vorm te geven dat deze kijkers bereikt worden.
 5. Rechten en privacy. Zorg dat je de rechten van bijv. muziek in kerkdiensten die via internet wordt uitgezonden goed regelt. Maak ook goede afspraken met betrekking tot privacy van gemeenteleden en het publiceren van beelden via internet.
 6. Plaats stream op herkenbare plaats. Zet de stream van de kerkdienst op een eigen herkenbare website omgeving. Zorg daarnaast voor duidelijke buttons naar de eigen gemeente. Maar denk ook aan buttons voor bijvoorbeeld een Alpha Cursus of verwijzingen naar psycho/sociale/pastorale hulp.

Dit blog is een bewerking van een blog van opkijken.nl dat we met toestemming mochten gebruiken.

beamteams

Tips en adviezen voor beamteams in de kerk

Een beamer is bijna niet meer weg te denken uit de kerk. Het is dan ook een mooi visueel middel dat de boodschap kan versterken. Maar hoe doe je dat goed? We vragen het aan Christiaan Heidema (opkijken.nl) die beamworkshops geeft aan kerken.

Wat versta je precies onder ‘beamteams’?

‘Beamteams zijn teams binnen kerken die verantwoordelijk zijn voor de bediening van beamer en het voorbereiden van het te projecteren materiaal (liedteksten, bijbelteksten, liturgie, mededelingen etc.). Veelal maken beamteams deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het gehele multimedia-gebeuren in een kerkdienst, zoals ook op het opnemen en uitzenden van kerkdiensten.

De nadruk ligt op alles wat met de beamer te maken heeft, maar we kleuren ook wel eens buiten de lijntjes. Bijvoorbeeld als het gaat over licenties nemen we ook het live-uitzenden van kerkdiensten mee en op de beamteamdag verzorgen we ook een workshop over cameratechniek.’

Waarom is het belangrijk om het beamen goed te doen en hier als kerk in te investeren?

‘De keuze om een beamer tijdens kerkdiensten te gebruiken, is één die door een kerk zelf gemaakt moet worden. En dat geldt ook voor de keuze welke rol de beamer in de kerkdienst moet vervullen. Wat je als gemeente ook besluit, het is goed om te beseffen dat kerkdiensten er zijn om als gemeente God de eer te geven die Hem toekomt en dat zelfs het gebruik van een beamer daar invloed op kan hebben.

In positieve zin, omdat je met een beamer een goede visuele ondersteuning kan bieden aan de boodschap die verkondigd wordt. Maar ook in negatieve zin. Als de techniek niet of niet goed werkt of het beamteam niet goed weet wat ze aan het doen is, kan dat afleiden van waar het werkelijk om gaat. Voor beide invloeden is een investering gerechtvaardigd. Wij willen beamteams daarom graag ondersteunen met praktische tips en handreikingen.’

Op zaterdag 9 februari 2019 organiseren jullie een workshopdag speciaal voor beamteams van kerken. Wat kunnen bezoekers verwachten?

‘We hebben geprobeerd om een gevarieerd en praktisch programma op te zetten voor alle leden van beamteams: zowel beginners als gevorderden, maar ook coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hulpmiddelen voor beamteams. De workshopleiders zijn mensen die zelf ook actief bezig zijn als beamteamlid en die graag hun ervaringen willen delen met anderen.’

Heb je nog een tip voor beamteamleden?

‘Wat mij betreft is beamer een afkorting voor de volgende aspecten waar een beamteam zich bewust van moet zijn:

 • Boodschap centraal: de kern van de kerkdiensten, we ontmoeten God en elkaar en zijn er om God te dienen;
 • Eenvoud: keep it simple om de boodschap centraal te houden;
 • Afstemming: zorg dat je als beamer weet wat er in de dienst gaat gebeuren en zorg dat alles is afgestemd met iedereen die een rol vervult voor, tijdens en na dienst;
 • Mee(be)leven: maak onderdeel uit van de kerkdienst en anticipeer op wat er gebeurt;
 • Evaluatie: sta open voor feedback, doe er wat mee en koppel het terug;
 • Regelen: zorg dat je alles geregeld hebt, van de bekabeling tot licenties, van software tot aan bemensing.

Wil je meer weten over de beamteamdag, of wil je je aanmelden, klik hier .