Berichten

kerk en privacy

Hoe ga je als kerk wijs om met (online) privacy?

In het digitale tijdperk laten we een steeds grotere digitale voetafdruk achter. Veel gegevens worden met ons meeweten, maar ook wel zonder dat, opgeslagen. Het is belangrijk om als kerk goed onder ogen te zien wat kan of niet kan.

We leven in een tijd met een privacyparadox. Aan de ene kant is veel privacygevoelig materiaal op social media te vinden. Mensen vertellen uitgebreid over hun voorkeuren en geven foto’s vrij van gezinsvakanties en uitstapjes.

Aan de andere kant grendelen we onze privacy steeds meer af: ‘aan de deur wordt niet gekocht’; bel- me-niet-register; onder elke nieuwsbrief moet een afmeldknop zitten. Recent is opnieuw vastgelegd hoe iedere Nederlandse burger recht heeft op privacy met de wet op de bescherming van persoonsgegevens, de AVG (2018).

Leven in vertrouwen

Als kerken hebben we hier zorgvuldig rekening mee te houden. We beseffen het belang van vertrouwelijkheid al lang en hebben als kerkenraad naast de ‘gewone’ notulen ook comiténotulen om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Binnen de kerken leven we van vertrouwen, in God en ook in elkaar. Daarom vertrouwen gemeenteleden elkaar informatie toe om elkaar beter te begrijpen inclusief onze kwetsbare kanten; maar ook ons verlangen als kind van God, als burger van Gods rijk. Hierdoor kan er meer voor elkaar gebeden worden en met elkaar meegeleefd. Maar deze informatie kan helaas ook, vaak onbedoeld, verkeerd worden gebruikt.

De betrokkene blijft eigenaar van de informatie

Binnen een gemeente komt allerlei informatie samen: gegevens over persoonlijke en kerkelijke zaken, maar ook over pastorale zaken en opvattingen. Veel informatie hoeft niet in digitaal of schriftelijk te worden vastgelegd. Sommige wel. De handregel daarbij is: de betrokkene blijft altijd eigenaar van de informatie. Hij stelt de informatie ter beschikking aan een kerkelijke gemeente voor de doelen die algemeen bekend zijn. Dit is in feite ook de kern van de nieuwe privacywet AVG. Een raad stelt zich daarbij dus afwachtend op en gedraagt zich niet als de eigenaar van deze info.

Privacyreglement

Het is aan te bevelen om een eigen privacyreglement op te stellen en afspraken vast te leggen over hoe gegevens zorgvuldig en veilig worden opgeslagen; dat alleen die gegevens worden opgeslagen waarover afspraken zijn gemaakt en dat transparant is wat er met gegevens gedaan kan en mag worden. Wie googlet op ‘privacyreglement’ en ‘kerken’ vindt hier verschillende voorbeelden van. Betrek de gemeente hierbij en informeer hen over dit onderwerp.

Als een lid van de kerkenraad iets in een gemeenteblad schrijft over bijvoorbeeld een gemeentelid of gezin is het raadzaam om de betrokkene te laten meelezen. Als een kerkblad of zondagsblad wordt doorgezet naar het internet is het nodig om dit achter een inlogcode te doen. Dat geldt ook van diensten waarin bijvoorbeeld een overledene wordt herdacht, of wanneer het gaat om rouw- en trouwdiensten. Als deze een plek krijgen in het dienstenarchief van de gemeente dan is het raadzaam om met de betrokkenen te overleggen.

Wees voorzichtig met vermelden van zieken

Volgens theoloog en ethicus J. Schenderling is de tendens om steeds minder te vermelden. Zelf laat hij zieken altijd even lezen wat hij in het kerkblad opneemt. Bij afkondigingen of voorbede noemt hij geen ziektes. En bij vermelding op de website komen geen adresgegevens die wel op een papieren nieuwsbrief zijn vermeld. Gemeenteleden zien in toenemende mate soms zelf van ruchtbaarheid af. ‘Waar ik vroeger iedereen die in het ziekenhuis lag in de kerkdienst noemde, geldt dat nu nog voor een deel. De rest wil dat niet.’

 

Bovenstaande tekst komt uit de brochure Kerk-zijn online (uitgave deputaten Kerk & Media van de CGK, 2018). Je kunt de brochure tegen een kleine vergoeding aanvragen via: e.vanderlinde@ckg.nl of via CGK, postbus 334, 3900 AH Veenendaal.

cookies

Wat zijn cookies en moet ik er iets mee op mijn kerkwebsite?

Cookies waren lange tijd onzichtbaar voor website bezoekers. Sinds de AVG moeten mensen erop gewezen worden dat er cookies op je site zitten en moet je de keuze krijgen: ga ik hiermee akkoord, ja of nee? Maar wat zijn die cookies nu eigenlijk?

Over de nieuwe privacywet hebben we al eens eerder geschreven. Een van de zaken die je opvalt als je tegenwoordig websites bezoekt, is dat er vaak een menuutje openklapt met iets in de trant van: ‘Deze website maakt gebruik van cookies.’ En dan een aantal keuzemogelijkheden.

Welke cookies zijn er?

Cookies zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt functionele cookies, voorkeurscookies, analytics cookies, en marketing cookies. Veel functionele cookies zijn gewoonweg handig. Ze zorgen voor het goed functioneren van de website, of analyseren bezoekers om een website te verbeteren. Zo zijn er cookies die ervoor zorgen dat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen bij een bepaalde site. Of cookies die ervoor zorgen dat als jij een filmpje wilt kijken op je scherm, deze zo goed mogelijk wordt weergegeven. Ook zijn er cookies die ervoor zorgen dat je kunt reageren op blogs bijvoorbeeld. 

Tracking of marketing cookies

Maar let wel even op bij de marketing of trackingcookies. Die zijn vooral in het belang van de partij achter de website. Trackingcookies houden het gedrag van de bezoeker bij, zodat adverteerders advertenties kunnen afstemmen op het profiel van de bezoeker. Maar wees gerust: een cookie kan geen persoonlijke informatie achterhalen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je via het accepteren van cookies ineens gemaild kan worden of gebeld kan worden voor bijvoorbeeld een telemarketingactie. 

Wat kun je zelf doen?

Wil je nu niet dat er cookies op je computer worden geplaatst, dan kun je je browserinstellingen aanpassen. Hoe je dit moet aanpassen, verschilt per browser. Hieronder vind je de instructies hoe je dit kunt doen:

Cookiemelder plaatsen verplicht?

Maar wat betekent dit voor je kerkelijke website? Moet op elke kerkelijke website een cookiemelder worden geplaatst? Nee, dat hoeft niet. Een cookiemelding is alleen verplicht als je trackingcookies en gepersonifieerde analytische cookies gebruikt op je website. Gebruik je die niet, dan volstaat een vermelding van de cookies die je wel gebruikt in je privacyverklaring. Zorg dus dat die verklaring op orde is.

Als je de kerkelijke website hebt uitbesteed, dan zorgt je webmaster hier als het goed is voor. Mocht je hier twijfels over hebben, trek dan nog even aan de bel bij je webmaster. Beheer je zelf de kerkelijke website, bijvoorbeeld op het veelgebruikte CMS wordpress, en gebruik je trackingcookies, dan kun je zelf een ‘cookie-melder’ plaatsen. Er zijn diverse ‘plug-ins’ die je heel eenvoudig kunt downloaden. Hier lees je hoe je dat doet.

Bonustip:

Wil je weten welke soort cookies je plaatst? Dit is eenvoudig te achterhalen op cookiechecker.nl. Of klik op het slotje naast de adresbalk als je op jouw eigen website bent.

Wil je nog dieper in (alle regelgeving rondom) cookies duiken, lees dan dit artikel: https://www.cookieinfo.net/wp-content/uploads/2018/01/hl2017.pdf 

privacywet

Wat moet je als kerk met de nieuwe privacywet AVG?

Vanaf 25 mei is elk bedrijf, organisatie of vereniging die persoonsgegevens verwerkt verplicht om zich aan de nieuwe Europese privacywet (AVG) te houden. Wat betekent dit voor kerken? Hier vind je twee inhoudelijke artikelen vol praktische tips!

Tien vragen over de nieuwe privacywet

Het informatieve artikel Tien vragen over de nieuwe privacywet en de kerken dat op 11 mei jl. hierover is verschenen in het Reformatorisch Dagblad beantwoordt de meeste vragen.

Ook kerken moeten straks voldoen aan de nieuwe privacywet

Ook in EO Visie verscheen een informatief artikel over de gevolgen van de nieuwe privacywet voor kerken: Ook kerken moeten straks voldoen aan de nieuwe privacywet.