Berichten

Evangelie

Hoe geef je als kerk online het evangelie door? Een paar handige tips!

Door als kerk je communicatie op orde te hebben, kunnen mensen je vinden – zowel online als offline. Maar hoe geef je nu in de praktijk zo goed mogelijk online het evangelie door? We geven een paar handreikingen.

De kracht van een persoonlijk verhaal

1. Deel persoonlijke verhalen. In de huidige tijd verschuift de aandacht van het instituut kerk sterk naar de persoon van de gelovige. Daar kun je van alles van vinden, maar het is goed om er rekening mee te houden in je communicatie.

Veel kerken gebruiken hun website en sociale media om activiteiten aan te kondigen. En dat is ook prima. Maar mensen zijn ook altijd op zoek naar het gezicht achter de kerk. Naar waar het verhaal van God het hart raakt. Zet daarom op je website ook een persoonlijk verhaal. Dat kan de introductie van je predikant zijn. Het kan ook een filmpje zijn van een getuigenis in een belijdenisdienst.

Wees zorgvuldig in contact

2. Leg relaties. Via sociale media is het voor mensen gemakkelijk om direct te reageren. Zorg dat degene die sociale media beheert ook communicatief vaardig is en mensen op de juiste toon antwoord geeft. Zorg dat op de website in elk geval de gegevens van predikant en/of een ander gemeentelid te vinden zijn bij wie mensen de vragen mogen stellen. En zorg dat mensen binnen 24 uur een reactie ontvangen.

Geen Tale Kanaäns…

3. Denk bij alles wat je online doet ook aan niet-gelovigen. Dat heeft invloed op je taalgebruik. Kan een niet-gelovige ook begrijpen wat je zegt? Een klein voorbeeld: stel jezelf niet voor als Chr. Geref. Kerk, maar schrijf het voluit. Of gebruik, zoals steeds meer gemeenten, in je communicatie de naam van het kerkgebouw. Zo krijg je een herkenbaar gezicht. Een voorbeeld van een dergelijke site is: de CGKV van Nijmegen.

In dit blog vind je meer handreikingen over hoe je als kerk op missionaire wijze online aanwezig kunt zijn: Gastblog: Evangelisatie via internet, kan dat wel?

Aansprekende filmpjes

4. Wees zorgvuldig met delen van evangelisatiecontent. Het is heel makkelijk om als kerk elke keer gloedvolle oproepen om Jezus aan te nemen op Facebook te plaatsen. Het zal in de praktijk eerder afkeer oproepen dan geloof. Denk daarom goed na over wat je wel en niet plaatst als evangelisatiecontent.

Goede voorbeelden zijn filmpjes rond de grote christelijke feesten waarin op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd wat het feest betekent. Laagdrempelig, informatief en met een kloppend hart voor Christus. Rondom christelijke feestdagen zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar de betekenis van zo’n feest. Een mooi moment om iets te delen. Een goed voorbeeld is het gloedvolle getuigenis van Justin Welby (aartsbisschop van Canterbury) rondom Pasen 2017.

Je leven is het getuigenis

5. Wees je bewust van de missionaire kracht die uitgaat van je persoonlijke leven. In een tijd waarin personen belangrijker zijn dan het instituut liggen de kansen op missionair terrein vooral in je eigen persoonlijk leven. Als pastor, maar ook als gemeentelid, is het mooi om online gewoon te laten zien wie je bent als christen.

Stel, je bent predikant, dan is het natuurlijk prima om je preektekst alvast te delen op Facebook. Maar als dat het enige is wat je doet, zal het effect niet zo groot zijn. Deel je iets van het evangelie wat je persoonlijk raakt dan zal dat mensen eerder aanspreken. Maar laat ook gewoon zien wie je bent en wat je doet. Hoe het christen-zijn in het dagelijks leven er uit ziet. Wat je met je kinderen doet. En hoe je faalt.

Datzelfde geldt ook voor gewone gelovigen. Nog meer dan predikanten zullen zij ook online in hun netwerk niet-gelovigen hebben. Het is goed om je er van bewust te zijn dat je ook online een uithangbord van Christus bent. En dat hoe je present bent het verschil kan maken in het leven van andere mensen.


Bovenstaande tekst komt uit de brochure Kerk-zijn online (uitgave deputaten Kerk & Media van de CGK, 2018). Je kunt de brochure tegen een kleine vergoeding aanvragen via: e.vanderlinde@ckg.nl of via CGK, postbus 334, 3900 AH Veenendaal.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

evangeliseren via internet

Gastblog: Evangelisatie via internet, kan dat wel?

Het is een belangrijke vraag waar ook menige kerk mee worstelt: Is evangelisatie via internet mogelijk? En zo ja, hoe doe je dat? We vroegen het aan Martien van den Helder, teamleider van ikzoekgod.nl (onderdeel van stichting Agape).

Evangeliseren via internet? Ja, dat is zeker mogelijk! Maar er zijn natuurlijk wel een aantal aandachtspunten die je voor ogen moet houden als je online wilt evangeliseren. Ikzelf spreek liever over het brengen van goed nieuws, dan over evangeliseren. Daarmee tip ik gelijk al een eerste aandachtspunt aan en dat is dat je moet aansluiten bij de leefwereld van de mensen die je wilt bereiken. De mensheid is nu eenmaal niet onder te verdelen in christenen en nog-niet-christenen.

Verschillende vragen, verschillende antwoorden

Als we om ons heen kijken, dan zien we enorm veel nood bij mensen. Zowel bij christenen als nog-niet-christenen. Allerlei thema’s en vragen waar mensen mee rondlopen: depressie, relatieproblemen, geen werk, financiële problemen, gezondheidsproblemen, zelfdoding, euthanasie, eenzaamheid, en noem maar op. Deze mensen gaan op zoek naar een oplossing voor hun probleem en dat doen ze veelal via internet. Het zal duidelijk zijn dat al deze mensen verschillende vragen hebben en dus ook verschillende ‘antwoorden’ nodig hebben.

Niet gelijk over God beginnen, maar eerst luisteren

Het eerste belangrijke is om naast iemand te gaan staan en te luisteren. Pas als je weet wat er aan de hand is, kun je iets zinnigs zeggen. Dan is het vaak zo dat we niet gelijk met God moeten beginnen. Het is nu eenmaal niet zo dat als mensen in God gaan geloven, dat dan hun problemen gelijk opgelost zijn. Je zult ook vaak tot de ontdekking komen (helaas) dat mensen beschadigd zijn door een kerk of christenen. Die ervaring koppelen ze dan gelijk ook aan God.

Gewoon Nederlands

Een ander aandachtspunt is dat we gewoon Nederlands moeten praten (schrijven). Wij kunnen nogal eens bezig zijn met vaktermen (lees christelijke taal) die de ander gewoon niet begrijpt. Dat vergt oefening, maar is zeker te leren.

Vraaggestuurd coachen

Als je dan online met mensen in gesprek komt en ze stellen vragen, of ze komen met hun nood, ga dan niet gelijk antwoorden geven, of uitspraken doen als ‘ik begrijp wat je zegt’ of ‘ik kan me goed voorstellen hoe je je voelt’. Dat kunnen we helemaal niet. En direct uitleg geven zonder eerst te luisteren werkt ook niet. Daarom hanteren wij de methode van vraaggestuurd coachen. Dat is luisteren, vragen stellen, opnieuw luisteren (zo vaak als nodig is) en dan kunnen we pas proberen iets uit te leggen.

Laat mensen zelf ontdekken

Leg uit op een manier die mensen stimuleert om zelf dingen te gaan ontdekken. Dus laat ze zelf iets lezen of opzoeken. Als je een bijbeltekst wilt gebruiken, vertel dan waar ze het kunnen vinden. Ga niet de hele bijbeltekst uitschrijven, maar geef een link naar een online bijbel, en stel er een vraag bij wat zij ervan vinden. Als je de tekstverwijzing geeft doe dat niet op ‘onze’ manier (Joh. 3:16-18), maar schrijf het volledig uit: Johannes hoofdstuk 3 en dan de regels 16 tot en met 18.

Hoe maak je een toegankelijke website?

Als je als kerk een website maakt dan is het moeilijk om die voor verschillende doelgroepen te maken. Wil je de website toegankelijk laten zijn voor mensen die op zoek zijn, dan betekent het dat je rekening moet houden met het taalgebruik. ‘Christelijke taal’ wordt vaak niet goed begrepen, dus gebruik gewoon Nederlands.

Relevante informatie

Een tweede aandachtspunt is dat op de homepage de relevante informatie zichtbaar moet zijn die een zoeker kan helpen. Deze informatie moet dan niet achter knoppen of links verborgen zitten:

  • Het adres waar de samenkomsten zijn
  • Het tijdstip van de samenkomst(en)
  • Een routebeschrijving naar het gebouw, zowel voor auto als openbaar vervoer
  • Het contactadres met e-mail en telefoonnummer

Maak het niet mooier dan het is

Daarnaast kan er op de website kort iets worden verteld over de gemeente. Wees daarin eerlijk en maak het niet mooier dan de werkelijkheid is. Ook een activiteitenkalender, een mogelijkheid om preken na te luisteren (niet de hele samenkomsten dus) en een link om elke zondag live mee te kunnen luisteren, zijn een must.

Een dynamische website

Wil je bezoekers op de website krijgen, dan moet de website dynamisch zijn. Dat wil zeggen: er moet geregeld nieuwe content geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld een blog. Daarnaast is SEO (zoekmachine optimalisatie) ook heel belangrijk. Een statische website is voor Google niet interessant en zal nooit hoog in de ranking komen. Je kunt de website dan alleen bekend maken door publicaties in kranten, wijkbladen en mondeling doorgeven.

Er is nog veel meer te zeggen dan de ruimte in deze blog. Maar hopelijk zijn deze tips al nuttig om aan de slag te gaan.


Dit blog is geschreven door Martien van den Helder, Teamleider van IkzoekGod.nl, onderdeel van Stichting Agapè.

Regelmatig vind je op kerkzijnonline inspirerende voorbeelden hoe kerken bezig zijn met online communicatie. Geen blog missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.