Berichten

kerst

Met kerst en oud & nieuw gaan we er even tussenuit…

Het team van Kerk-zijn online wenst jullie gezegende kerstdagen toe en een hoopvol 2019!

We mogen terugkijken op een bijzonder jaar met een aantal hoogtepunten. Zo vernieuwden we dit jaar onze website om jullie nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook organiseerden we voor de derde keer dit najaar twee Inspiratieavonden met praktische en inspirerende workshops in Rotterdam en Zwolle waar we velen van jullie mochten ontmoeten!

We hopen jullie ook in het nieuwe jaar weer te voorzien van handige tips en adviezen voor jullie kerkelijke website en sociale media kanalen, dus ‘stay tuned’.

Op onze Facebookpagina herhalen we komende twee weken interessante blogs die eerder zijn verschenen, dus hou onze pagina in de gaten!

Erjan van der Linde

Erjan van der Linde: ‘Kerk, vertel mooie verhalen op Facebook’

‘De website is bij kerken ingeburgerd, maar dat is niet genoeg. Je mist kansen als je geen andere kanalen inzet, vooral richting jongeren.’ Erjan van der Linde, missionair consulent en betrokken bij Kerk-zijn online, vertelt in het Nederlands Dagblad waarom online presentie zo belangrijk is voor kerken.

In het artikel (13/10/2018) zegt Van der Linde o.a.: ‘We hebben als kerken mooie verhalen te vertellen. Ons advies is die verhalen in beeld te brengen: een mooi geloofsgetuigenis, een doopverhaal, het verhaal van een jong gezin dat naar de kerk gaat. Zo zijn sociale media bruggen die je slaat om de boodschap van het evangelie te vertellen. We zijn soms erg gericht op het zenden van de boodschap. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar denk ook aan de presentie-kant: wees als kerk aanwezig, in de wijk, stel bijvoorbeeld je gebouw open; maar doe dat ook via sociale media. Vertel wat je doet, wie je bent. Wees dus digitaal aanwezig. Dat is een eerste vereiste voor het aangaan van een relatie. Buitenstaanders hebben daar behoefte aan, er bestaat een behoorlijke drempelvrees om naar de kerk te gaan.’

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad lees je hier

 

Op dinsdagavond 30 oktober en woensdagavond 21 november organiseert Kerk-zijn online gratis Inspiratieavonden voor kerken. Erjan nodigt je van harte uit deze avonden bij te wonen:

update

Kerkzijnonline.nl is vernieuwd en biedt nog meer praktische tips en informatieve blogs 

Hoe ben je als kerk online aanwezig? Hoe zet je sociale media in als geloofsgemeenschap? Waar moet je op letten bij het beheer van een kerkelijke website? Het zijn een paar voorbeelden van vragen die aan bod komen op de vernieuwde site van kerkzijnonline.nl. 

Sinds een paar jaar vind je op kerkzijnonline.nl praktische tips en adviezen over hoe je als kerken op een goede manier online zichtbaar kunt zijn. Om kerken nog beter van dienst te zijn, is de website vernieuwd. Zo is er meer ruimte gekomen voor actuele informatieve blogs. Ook vind je er best-practice verhalen, waarin kerkelijke vrijwilligers uit diverse kerken vertellen over hoe zij de online communicatie inzetten. Daarnaast komt er meer ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring via de online community.

Laagdrempelig en praktisch

Natuurlijk is elke kerk anders, maar voor de meeste kerken geldt wel dat de communicatie door vrijwilligers wordt gedaan. En die vrijwiligers zijn vaak beperkt in hun tijd en hebben ook niet altijd een professionele achtergrond in communicatie of webredactie. Daarom is voor kerkzijnonline.nl het uitgangspunt altijd geweest om laagdrempelige en praktische adviezen te geven. Bovendien is het advies gratis. 

Erjan van der Linde van kerk-zijn online vertelt: ‘De kerk heeft een belangrijke boodschap. Dat beperkt zich niet alleen tot de kansel. Online, via het internet en sociale media, zijn er heel veel kansen bijgekomen. Zo kun je via social media en apps het contact met gemeenteleden beter onderhouden. Maar ook kun je mensen bereiken die niet zondags in de kerkbanken zitten. Veel kerken zien die kansen, maar het ontbreekt ze aan tijd of kennis om deze kansen te benutten. Met kerk-zijn online willen we dienstbaar zijn aan deze kerken en hen helpen online beter zichtbaar te zijn.’

Inspiratieavonden najaar 2018

Naast de website en de online community, staan er voor najaar 2018 weer  inspiratieavonden gepland. Er komen bezielende workshops over welke online mogelijkheden je hebt als kerk en gaan hierover met elkaar in gesprek.

Kerk-zijn online is een initiatief van Deputaten Kerk en Media van de Christelijke Gereformeerde Kerken en wordt mede gedragen door het Deputaatschap Administratieve ondersteuning van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 

voorbeelden en tips

Project Kerk-zijn online: wat speelt er en wat kun je verwachten?

Het is al lange tijd stil rondom ons project ‘Kerk-zijn online’. Daarom is een korte update over de status van dit mooie initiatief geen overbodige luxe, denken we. Wat speelt er en wat kun je verwachten?

Na de succesvolle inspiratieavonden in het voorjaar van 2016 was de vraag of we opnieuw in 2017 dergelijke avonden zouden organiseren. Het overgrote deel van de deelnemers gaf in de evaluatie aan nieuwe bijeenkomsten te willen. Besloten is deze bijeenkomsten nog niet in 2017 te organiseren maar eerst op zoek te gaan naar een alternatief.

Inspiratieavonden

Komende winter of in het voorjaar van 2018 komt Kerk-zijn online met een aansprekend alternatief voor de inspiratieavonden. Nog even geduld dus. Omdat Kerk-zijn online een projectgroep is die de support van zowel CGK als GKv nodig heeft, kunnen we niet te ver vooruit kijken. Onze inzet is echter wel om op termijn weer een nieuwe serie inspiratieavonden te organiseren.

Vernieuwde website

De website wordt herzien, daar werken we momenteel aan. De site krijgt meer de functie van kennisbron, uitgesplitst naar de technische kant en communicatieve kant van kerkelijke online communicatie. Ook vragen rondom online houding en bezinning krijgen een plek op de site.

Heb je vragen, opmerkingen of wensen: geef ze vooral aan ons door!